Úprava zákona na ochranu zvířat proti týrání??

Upravíme si je podle potřeby? Ilustrační fotoPřed třemi nedělemi (cca v půlce května 2012, pozn. redakce) jsme byli upozorněni na pozměňovací návrh pana Papeže, který byl přeložen Poslanecké sněmovně ke schválení:

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č.582, kterým je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhuji v § 4 odst. (1) písm. g bod 1. vypustit slova: „nebo pachové“.

Odůvodnění:

Jde o návrh na vyjmutí zákazu extirpace pachových žláz ze zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Současné znění zákona:

§4 písmeno g) bod 1.
kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasových projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy.

Navrhovaná úprava:

Vypustit slova „nebo pachové“

Stručné odůvodnění:
Pachové žlázy mají z běžně chovaných zvířat fretky a skunkové. Jedná se  o zvířata, která dnes už považujeme za domestikovaná. Jejich předkové žijící ve volně přírodě (v případě fretky tchoř a v případě skunka divoký severoamerický skunk) žlázy používají jako obranu před nepřítelem. V případě ohrožení vystřikují směrem k potenciálnímu nepříteli silně páchnoucí tekutinu.

Fretky a skunkové žijící v zajetí pachové žlázy téměř nepoužívají, protože pocit ohrožení je u nich vyvolán zcela výjimečně. V pachových žlázách se přesto hromadí obsah, který se může pozvolna a v malých dávkách uvolňovat a důsledkem je nepříjemný zápach zvířete a jeho okolí. Nadměrným hromaděním sekretu může dojít i zánětlivému onemocnění pachových žláz.

Pachové žlázy se nacházejí v podkoží po stranách konečníku. Jejich chirurgické odstranění je nenáročným výkonem, stejně jako odstranění análních žláz u psů. Po provedení kožního řezu se žlázy vypreparují, odstraní a podkoží s kůží se uzavře jednoduchým stehem. Komplikace po tomto výkonu jsou výjimečné a doba hojení je 2 -3 dny. Dříve se pachové žlázy fretek a skunků odstraňovaly při kastraci těchto zvířat. Jde tedy o jednoduchý výkon v celkové anestezii, který nemá žádný dopad na kvalitu dalšího života zvířete ani nemění jeho zjev. Naopak tímto výkonem se zkvalitňuje soužití těchto již domestikovaných zvířat s člověkem. Extirpace análních žláz u psů je obdobným výkonem a  není považována za týrání. Kastrace fretek a skunků je mnohem náročnější výkon než extirpace pachových žláz a rovněž není považována za týrání zvířat. Česká republika není vázána žádnou mezinárodní úmluvou k zákazu tohoto zákroku.

Ing. Jiří Papež

Okamžitě jsme reagovali dopisem, který 12. června 2012 odnesla předsedkyně Klubu přímo do podatelny Senátu:

Senát Parlamentu ČR
Komise pro hospodářství, zemědělství a výrobu
a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Valdštejnské nám. 4
118 01 Praha 12

e-mailem: epodatelna@senat.cz

V Praze, dne 8.6. 2012

Věc: připomínky Klubu chovatelů a příznivců fretek k pozměňovacímu návrhu, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

Klub chovatelů a  příznivců fretek je občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Hrusicklá 2520/16, Praha 4 – Záběhlice, PSČ 141 00, jednající svojí předsedkyní, paní Ilonou Štaubrovou („Klub“). Klub je největší a svojí působností od roku 2002 též nejstarší organizací, jejímž posláním je především zajišťování správného chovu, ochrany a zdravých životních podmínek fretek v České republice. Za dobu své existence měl Klub, resp. jeho členové a příznivci, příležitost podrobně se seznámit s životem, a taktéž zdravotními problémy mnoha set fretek. Z této pozice Klub s krajní nelibostí vnímá pozměňovací návrh ke  sněmovnímu tisku č. 582, kterým je návrh zákona, jímž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), a to konkrétně návrh na vypuštění slov „nebo pachové“ v § 4 odst. 1 písm. g bod. 1 zákona, jenž byl předložen panem Ing. Jiřím Papežem. Přijetím návrhu zákona by bylo opětovně umožněno odstraňovat pachové žlázy fretkám a skunkům, což zákon v současném znění zcela oprávněně kvalifikuje jako „týrání zvířete“.

Dle názoru Klubu by přijetím tohoto návrhu byl umožněn naprosto nepřípustný zásah do psychiky zvířete na úrovni mrzačení.

Pachové žlázy u fretky a skunka jsou přirozenou obranou zvířete a jako takové formují jeho psychiku. Odstranění pachových žláz pak přivádí zvířeti pocity méněcennosti a je  praxí prokázáno, že takto zmrzačení jedinci ve společenství lidí i  zvířat strádají a jsou ostatními zvířaty jako neplnohodnotní napadáni.

Rozhodně nelze souhlasit s ničím nepodloženým konstatováním pana Ing. Papeže v odůvodnění pozměňovaného návrhu, že odstranění pachových žláz představuje jednoduchý výkon, který nemá dopad na kvalitu dalšího života zvířete. Klubu je přitom známo, že s vážnými zdravotními problémy fretek, jako následků odstranění pachových žláz, se již setkal mnohý veterinární lékař. Dle vyjádření veterinárních lékařů se rozhodně nejedná o jednoduchý zákrok a jeho provedení s sebou nese četná rizika dlouhodobých zdravotních problému nebo trvalého poškození zdraví zvířete.

Cílem každého chovatele, bez ohledu na to, o jaké zvíře se  jedná, je nepochybně mít doma zvíře zdravé, a to jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. Dosavadní praxe Klubu však jednoznačně potvrzuje, že odstraněním pachových žláz fretky takového stavu rozhodně dosáhnout nelze.

Jak vyplývá z odůvodnění pana Ing. Papeže k  pozměňovacímu návrhu zákona, existence pachových žláz u fretek a skunků představuje u některých lidí pouze estetický problém, zatímco u fretky představuje odstranění pachových žláz velice vážný zdravotní problém, a  to jak z hlediska fyzického, tak z hlediska psychického. Člověk má přitom na rozdíl od zvířete možnost volby – může si pořídit fretku s  tím, že se smíří s jejími ojedinělými pachovými projevy, nebo si může pořídit jiné zvíře, které pachové žlázy ve své tělesné výbavě nemá. Estetická stránka věci z pohledu člověka rozhodně není důvod pro mrzačení zvířete.

Pan Ing. Papež ve svém odůvodnění mimo jiné uvádí, že odstraněním pachových žláz se zkvalitňuje soužití zvířat s  člověkem. V reakci na toto tvrzení se však nabízí rétorická otázka: může vůbec být soužití člověka se zvířetem kvalitní, je-li zvíře v důsledku nezodpovědného zásahu člověka zmrzačené, nemocné a psychicky strádající? Odpověď je jasná.

Klub věří, že jeho výše uvedené námitky vůči pozměňovacímu návrhu, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, budou v rámci projednávání tohoto návrhu Senátem České republiky zváženy, že budou shledány důvodnými a že na základě toho Senát České republiky předmětný pozměňovací návrh zamítne.

V úctě

za Klub chovatelů a příznivců fretek

Ilona Štaubrová, předsedkyněNa vědomí: Ministerstvo zemědělství - oddělení ochrany zvířat

O dalším vývoji našeho snažení vás budeme informovat.


P. S. Dozvěděli jsme se, že šílený návrh poslance Papeže poslaneckou sněmovnou přijat NEBYL.


Akce Klubu

14. prosince 2019 od 14 hodinPředvánoční klábosení 2019

19. října 2019 od 8 hodinFurry Snakes Prague 2019

6. června 2019 od 15 hodinIndiánské léto ve FN Motol 2019

19. května 2019 od 15 hodinFretčí čarodějnice 2019

starší »

Vyhledávání

Administrace stránek

Nick
Heslo
   Registrace

Doporučujeme

Obchod se vším, co potřebuje Vaše fretka

Rychlá pomoc

Ztracená fretka! Co teď?
Nalezena fretka, co mám dělat?
Fretka v kostce - stručně o všem
Fretčí FAQ - nejčastější dotazy
Je nemocná?? Kdy na veterinu?
Kam s fretkou na veterinu?

Ztráty a nálezy

UPOZORNĚNÍ

Důrazně žádáme, aby obsah našich webových stránek nikdo nekopíroval bez udělení našeho souhlasu! Každé takové porušení autorských práv budeme řešit trestním oznámením.

Děkujeme všem nadšeným fretkařům za pochopení a úctu k naší práci, kterou můžete vyjádřit odkazem na naše stránky.
Tým KCHPF

Tipy pro vás

Pokud se chystáte s fretkou na sraz, výstavu nebo jinou hromadnou akci, začněte týden před podávat denně čtvrt otočky Probicanu.
Zvýšíte tím svojí fretce imunitu, a to zejména
proti případné střevní infekci.

-----------------------------------------

Začala vaše fretka zčistajasna kousat a trousit bobky kdekoli?
Pokud je jí čistě náhodou cca půl až třičtvrtě roku, nezoufejte a pročtěte si článek o dospívání, kousání a výchově vůbec.

Pozvánka

Najdete nás na facebooku

-----------------------------------------

Potřebujete přítele?

Když ji milujete, není co řešit...604 787 205