Jak řešit strádání zvířat?

Marcela Veselá, Silvie Kožichová

Několik našich členek se letos zúčastnilo semináře na téma Jak řešit strádání zvířat a špatnou péči o ně? A jsou zvířata chráněna legislativou?, který pořádala Společnost pro zvířata.

A nešlo o žádné pouhé stesky fanatických ochránců nad ubohými zvířátky, ale dva dny mimořádně zajímavých a užitečných přednášek nabitých důležitými informacemi.


Někde dochází k týrání zvířat (u někoho doma, ve zverimexu...)

Jak konkrétně mohu v takové situaci pomoci já sám?

Složení účastníků semináře bylo různorodé - od zástupců několika ochranářských organizací a útulků přes novináře až po pracovníky městského úřadu. A podobně pestrý byl i program - mezi přednášejícími byla právnička z ministerstva zemědělství, koordinátorka sítě záchranných stanic pro volně žijící živočichy, veterinární lékařka provozující veterinární pohotovost Pet Medic, zástupci veterinární správy, státního zastupitelství, Policie ČR a také Spolku pro ochranu zvířat.

Pokud někoho daná problematika zajímá, seminář opravdu vřele doporučujeme. Krom mnoha zajímavých a užitečných informací je věnován dostatečný prostor pro dotazy a k dispozici jsou i kontakty na přednášející.

Víte například...

Kde se můžete dozvědět změny právních předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání?

Na které orgány se můžete obrátit, víte-li o týraném zvířeti?

 • příslušné orgány veterinární správy - Krajské veterinární správy; ty vykonávají dozor nad dodržováním povinností v oblasti ochrany zvířat
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají správní delikty na úseku ochrany zvířat a ukládají pokuty chovatelům, a to v případě, kdy dojde k porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat
 • obce projednávají porušení obecně závazných vyhlášek, které vydaly na základě zákona na ochranu zvířat a ukládají za taková porušení pokuty
 • orgány Policie ČR se zabývají případy, kdy je podezření, že došlo k trestnému činu týrání zvířat podle trestního zákona

Že zákon o ochraně proti týrání se vztahuje jen na obratlovce?

Že z hlediska poměru mezi počtem prováděných kontrol a odhalením případů týrání zvířat jsou na tom hůř zájmové chovy než hospodářská nebo pokusná zvířata?

Kam podat stížnost či jakým způsobem zaslat oznámení o týraném zvířeti?

 • příslušnému obecnímu úřadu
 • krajské veterinární správě (resp. příslušnému veterinárnímu inspektorátu v bývalých okresních městech apod.)
 • policii ČR
 • státnímu zastupitelství

Že dle zákona je rozdíl mezi usmrcením  a utracením zvířete?

Že redukce chovu je ze zákona důvodem k usmrcení zvířete?

Že ze zákona na ochranu zvířat proti týrání vyplývá, že prodávající by ke zvířeti vždy měl dát kupujícímu písemný návod na to, jak se o zvíře starat (§13a, odst. 4)? (setkali jste se někdy s tím, že by ve zverimexu dávali ke zvířatům návody??)

Že se konečně připravuje se vyhláška O ochraně zvířat určených pro zájmové chovy v obchodech a na ostatních místech prodeje, která by snad měla být hotová v roce 2011?

Co znamená pojem opuštěné nebo toulavé zvíře?

 • opuštěné je zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo je vyhnal
 • toulavé je zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele

Co dělat při nálezu opuštěného či toulavého zvířete, na koho se můžete  obrátit ?

 • V žádném případě si zvíře ponechat nemůžete, vystavujete se možnosti postihu podle zákona o přestupcích nebo podle trestního zákona.
 • Opuštěné nebo toulavé zvíře je nutné odevzdat na obecním úřadě nebo ho předat do obecního útulku nebo oznámit místo nálezu obci.
 • Obec má povinnost se o zvíře postarat.
 • V případě nálezu zraněného zvířete poradí orgány veterinární správy nebo odbory životního prostředí krajských úřadů a obcí a orgány policie.
 • U zraněného volně žijícího zvířete (srna, zajíc, dravec atd.) je třeba se obrátit na nejbližší stanici Českého svazu ochránců přírody viz www.zachranazvirat.cz, kde jsou všechny aktuální informace o Národní síti záchranných stanic.
 • Není vhodné se obracet na útulky pro psy a kočky.

Že testování na zvířatech v  kosmetice je už zakázáno?

Že veterinární záchranná služba Pet medic je součástí pražského integrovaného záchranného systému?


FERRETNEWS č. 45, září 2010


Akce Klubu

14. prosince 2019 od 14 hodinPředvánoční klábosení 2019

19. října 2019 od 8 hodinFurry Snakes Prague 2019

6. června 2019 od 15 hodinIndiánské léto ve FN Motol 2019

19. května 2019 od 15 hodinFretčí čarodějnice 2019

starší »

Vyhledávání

Administrace stránek

Nick
Heslo
   Registrace

Doporučujeme

Obchod se vším, co potřebuje Vaše fretka

Rychlá pomoc

Ztracená fretka! Co teď?
Nalezena fretka, co mám dělat?
Fretka v kostce - stručně o všem
Fretčí FAQ - nejčastější dotazy
Je nemocná?? Kdy na veterinu?
Kam s fretkou na veterinu?

Ztráty a nálezy

UPOZORNĚNÍ

Důrazně žádáme, aby obsah našich webových stránek nikdo nekopíroval bez udělení našeho souhlasu! Každé takové porušení autorských práv budeme řešit trestním oznámením.

Děkujeme všem nadšeným fretkařům za pochopení a úctu k naší práci, kterou můžete vyjádřit odkazem na naše stránky.
Tým KCHPF

Tipy pro vás

Pokud se chystáte s fretkou na sraz, výstavu nebo jinou hromadnou akci, začněte týden před podávat denně čtvrt otočky Probicanu.
Zvýšíte tím svojí fretce imunitu, a to zejména
proti případné střevní infekci.

-----------------------------------------

Začala vaše fretka zčistajasna kousat a trousit bobky kdekoli?
Pokud je jí čistě náhodou cca půl až třičtvrtě roku, nezoufejte a pročtěte si článek o dospívání, kousání a výchově vůbec.

Pozvánka

Najdete nás na facebooku

-----------------------------------------

Potřebujete přítele?

Když ji milujete, není co řešit...604 787 205