Albinismus

Kateřina Markéta Matoušková

Albinismus je způsoben tím, že fretka nemá vůbec žádný pigment (tedy přesněji jednu jeho důležitou složku), nikde na těle, proto má také růžový čumáček a červené oči. Albinismus je znám i u jiných živočišných druhů. Není to tedy bílý znak jako takový. Přesto se v některých zdrojích můžeme setkat s tím, že albinismus s sebou nese zdravotní rizika.

Albín, foto Kateřina Markéta Matoušková

V nedávné minulosti se chovaly především albinotické fretky (důvodů je několik, např. aby je lovci snáze odlišili od králíků, k jejichž lovu se fretky po staletí využívají) a zdá se, že křížení albínů jen mezi sebou způsobuje zvýšené riziko srdečních vad, křehkost kostry a snad i celkový menší vzrůst fretek[1].
.

Je ovšem otázkou, co z toho opravdu je způsobeno albinismem a co bylo způsobeno nevhodným chovem (např. příbuzenským křížením či zařazením do chovu i k tomu nevhodných jedinců).

Příliv nové krve do chovu fretek - praotec tchoř

Nicméně do chovu fretek byly opětovně přidáni tchoři[2], a tím se docílilo základny, ze které pochází naše dnešní fretky. Pokud je mi známo, jediným prokázaným problémem, který albíni mají, je o něco horší zrak z důvodu nepřítomnosti pigmentu v očích. Tchořice s albínem, krytí, foto Kateřina Markéta MatouškováKvůli větší náchylnosti k zánětu spojivek by albíni neměli chodit na přímé slunce, ale protože přímé slunce je rizikem pro fretky obecně, nepřikládala bych tomuto omezení větší význam. Domnívám se, že informace o horším sluchu albínů vycházejí z nesprávné interpretace důvodů hluchoty u fretek s bílými znaky.

Kvůli předpokladu, že křížení albínů mezi sebou může posilovat negativní znaky u fretek, se v mnoha zemích, které mají kluby chovatelů fretek a podobné organizace, dbá na to, aby se nikdy nekřížily spolu dvě albinotické fretky. Myslím si, že je to rozumné opatření a byla bych ráda, kdyby se tato praxe zavedla i u nás a kdyby se informace o této problematice dostaly i mezi širší veřejnost.

Sama mám albinotické fretky velmi ráda a nevidím důvod, proč by se neměly chovat. Albinismus je recesivní znak, ale jeho dědičnost je natolik známá, že není problém chovat albinotické fretky bez nutnosti křížení dvou albínů.

Jsou chovatelé, kteří albinismus samotný považují za škodlivý znak, a věnují se chovu fretek čistých barevných (nejčastěji tchořovitých) linií, tento trend se v poslední době začíná pomalu objevovat i u nás. Myslím si, že je z chovatelského hlediska přínosné, pokud takové linie budou vznikat.

_________________________________________________________________________

[1] Skoupá L.: Fretka. Dona, České Budějovice1998
[2] Skoupá L.: Fretka. Dona, České Budějovice1998

Zjednodušené vysvětlení základů genetiky v souvislosti s barvou potomků

Recesivní gen se označuje malým písmenem, pro albinismus použijme a, dominantní gen jiné barvy označíme velkým písmenem X. Máme tedy albína s geny aa a barevnou fretku s geny XX. Když je zkřížíme, všichni jejich potomci budou barevné fretky s genem Xa, takže to budou fretky, na kterých od pohledu nic nepoznáte (protože recesivní gen a se neprojeví, tudíž fretky budou mít barvu X), ale všechny gen pro albinismus ponesou, budou tedy štěpitelné na albína, jak se to označuje.

Když tuto fretku Xa zkřížíme s jiným albínem (aa), získáme polovinu mláďat albinotických (aa) a polovinu zase barevných štěpitelných na albína (Xa).
Pokud zkřížíme dvě barevné fretky štěpitelné na albína, tedy
Xa a Xa, získáme ¼ albínů (aa), ¼ barevných fretek s genem XX, tedy neštěpitelných, a  ½ barevných fretek štěpitelných na albína, tedy Xa. Tento postup má tu nevýhodu, že nijak nezjistíme, které barevné fretky z vrhu jsou štěpitelné a které ne, jedině podle barev potomků v dalších generacích.

Akce Klubu

14. prosince 2019 od 14 hodinPředvánoční klábosení 2019

19. října 2019 od 8 hodinFurry Snakes Prague 2019

6. června 2019 od 15 hodinIndiánské léto ve FN Motol 2019

19. května 2019 od 15 hodinFretčí čarodějnice 2019

starší »

Vyhledávání

Administrace stránek

Nick
Heslo
   Registrace

Doporučujeme

Obchod se vším, co potřebuje Vaše fretka

Rychlá pomoc

Ztracená fretka! Co teď?
Nalezena fretka, co mám dělat?
Fretka v kostce - stručně o všem
Fretčí FAQ - nejčastější dotazy
Je nemocná?? Kdy na veterinu?
Kam s fretkou na veterinu?

Ztráty a nálezy

UPOZORNĚNÍ

Důrazně žádáme, aby obsah našich webových stránek nikdo nekopíroval bez udělení našeho souhlasu! Každé takové porušení autorských práv budeme řešit trestním oznámením.

Děkujeme všem nadšeným fretkařům za pochopení a úctu k naší práci, kterou můžete vyjádřit odkazem na naše stránky.
Tým KCHPF

Tipy pro vás

Pokud se chystáte s fretkou na sraz, výstavu nebo jinou hromadnou akci, začněte týden před podávat denně čtvrt otočky Probicanu.
Zvýšíte tím svojí fretce imunitu, a to zejména
proti případné střevní infekci.

-----------------------------------------

Začala vaše fretka zčistajasna kousat a trousit bobky kdekoli?
Pokud je jí čistě náhodou cca půl až třičtvrtě roku, nezoufejte a pročtěte si článek o dospívání, kousání a výchově vůbec.

Pozvánka

Najdete nás na facebooku

-----------------------------------------

Potřebujete přítele?

Když ji milujete, není co řešit...604 787 205